پديده كاويتاسيون

هر گاه دمای  مايع ، در فشار ثابت افزايش و يا فشار آن در دمای ثابت ، کاهش يابد ، در نهايت حالت مايع شروع به تغيير کرده و حبابهای پر شده از بخار آب و يا گاز توليد می گردند . اين حبابها را می توان به عنوان فضاهای خالی در مايع در نظر گرفت ( در زبان انگليسی کاويتی  Cavity نام دارند ) .

بنابراين هم بوسيله افزايش دما در فشار ثابت و هم کاهش فشار ديناميکی در دمای ثابت ، حباب در مايع بوجود می آيد . نخستين روش جوشيدن  (  Boiling ) و دومين روش کاويتاسيون نام دارد . بنابراين کاويتاسيون باعث ايجاد حباب در يک مايع در اثر کاهش فشار آن مايع ميگردد .

کاويتاسيون از اهميت قابل توجه ای در هيدروديناميک برخوردار است و آثار آن بايد در نظر گرفته شوند زيرا در يک سيال ممکن است سرعت تغيير کند و در نتيجه با توجه به اصل برنولی فشار نيز تغيير يابد . بنابراين در جايی که سرعت افزايش يابد ، کاويتاسيون رخ ميدهد .

مهمترين آثار کاويتاسيون عبارتند از :

ايجاد تغييرات در هيدرو ديناميک سيال ، ادامه به سطوح مرزی بين جامد و سيال (  Boundary Surfaces ) و ايجاد ارتعاش .در ادامه به تشريح  پديده كاويتاسيون  در پمپها به منظور شناخت بيشتر و بهتر مي پردازيم.

نام فايل :شناخت پديده كاويتاسيون

نوع فايل: word

تعداد صفحات: 12 صفحه

cavitation

منبع: آموزش سنتر

یک پاسخ به “پديده كاويتاسيون”

  1. با تشکر فراوان از لطفتون که این فایل بسیار مفید رو آپلود کردید.

نوشتن پاسخ