تدریس خصوصی اینترنت

net

آموزش کاربردی اینترنت

به همراه آموزش رایگان کامپیوتر و استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی

در 5 جلسه فشرده

کیفیت کلاس بگونه ای است که در پایان دوره قادر به تدریس خواهید بود

یک فرصت استثنایی برای شما

فقط با یک تماس کلاس خود را شروع کنید

 

نوشتن پاسخ