تدريس نامه نگاري فني و تجاري به زبان انگليسي

technical writing

    آموزش نامه نگاري فني و تجاري به زبان انگليسي
(Technical and Business Writing)

اين دوره به تمام كاركنان شركت ها ی دولتي و خصوصي توصيه ميگردد

مدت دوره: 35 ساعت

ليست سرفصل هاي دوره:

The importance of punctuation in writing English
Write the Right Grammar
Most commonly confused words
Dictation
Writing effectively
Technical and Business writing
Electronic Mail

تلفن تماس: 09128366028

 

نوشتن پاسخ