تدریس نرم افزار های نفتی

 دوره های تخصصی آموزش نرم افزارهای نفتی(گروهی-خصوصی)

تخفيف ويژه جهت دانشجويان گرامي

آموزش CMG

شبیه سازی مخازن نفت وگاز با استفاده از نرم افزار  CMG

آنالیز سیال مخزن با استفاده از نرم افزار  Winprop

آموزش eclipse

 شبیه سازی مخازن نفت وگاز با استفاده از نرم افزار Eclipse-E100

آنالیز سیال مخزن با استفاده از نرم افزارPvti

pansys

چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار  Pan Sys  

 

توسط کارشناس ارشد مخازن با بیش از 18 سال سابقه

تلفن تماس

09128366028

بلوندارزاده

 

 

نوشتن پاسخ