تدریس نرم افزار های نفتی

 دوره های تخصصی آموزش نرم افزارهای نفتی(گروهی-خصوصی) تخفيف ويژه جهت دانشجويان گرامي شبیه سازی مخازن نفت وگاز با استفاده از نرم افزار  CMG آنالیز سیال مخزن با استفاده از نرم افزار  Winprop  شبیه سازی مخازن نفت وگاز با استفاده از نرم افزار Eclipse-E100 آنالیز سیال مخزن با استفاده از نرم افزارPvti

زمین شناسی نفت

 زمین شناسی علمی است که با تاریخچه و ساختار زمین و مراحل زندگی آن سروکار دارد. فهم اساسی از این مفاهیم در تاریخ نفت ضروری به نظر می‌رسد. کار زمین‌شناسی این است که با استفاده از دانش خود بتواند تاریخ زمین‌شناسی یک منطقه را احیا کرده تا تعیین کتند که چه سازندهایی می‌توانند مخازن نفتی […]